SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, SECUREX/ CYBER TRACE GOLF DAY

COMPETITION: Securex / Cyber Trace Golf Day

DATE: Saturday, April 14, 2012

First Tee A. M. 8.16 Malde R, Malde S, Jandu A, Parekh P; 8.24 Shariff M, Kobayashi S, Wroe M, Khan K; 8.32 Ngige P, Patel K P, shah Hemi , Chandaria Shivani; 8.40 Raikundaria A, Suleiman A, Patel Yogesh , Harania A; 8.48 Windsor courtesy x 4.

Tenth Tee A. M.8.16 Patel Saahil, Shah Sachin, Patel Samarth, Patel Brij; 8.24 Karoki R, Kanja S, Kinuthia J, Ogwayo B; 8.32 Ng’ang’a P, Gacheru S N, ano, ano; 8.40 Ongumbo J, Bamrah J, Mbuthia E, Mbuthia J; 8.48 Windsor courtesy x 4.

First Tee P. M. 11.28 Hirji K, Rahim G, Visram A, Sorathia S; 11.36 Sehmi K, Matharu R S, Syan S, Ghalay S; 11.44 Haria M, Shah Nikunj, Shah Sarju, Shah Sushil; 11.52Haq S, Parmar A, Hen Sighn(g); 12.00 Patel Sachin, Popat A, Gidmool A, Rai Amit; 12.08 Thakrar B, Sanghani A, Shah Anil, Gada D; 12.16 Chawla V, Ladha A, Muna S, Murkherjee C; 12.24 Tanna K, Shah Nitin , Shah Bimal, Sachdeva A; 12.32 Harish Mediaratta(g), Deepak Mediratta, Mohindra Viresh, Ghai Rajan; 12.40 Vimal S, Bhayani B, Waghela B, Mukesh S; 12.48 Patel Atul, Abdul Samji(g), Sahni Tony, Popat Hassan; 12.56 Akram Sheikh(g), Mamta Patel(g), Karia Rajesh, Popat Nadeem; 01.04 Ndirangu J , Mwangi Dave , Mugo D , Wachira Z; 01.12 Shah Ramesh, Dsouza J, Patel Rashmi, D’souza D; 1.20 Vohra J S(g), Dhall Sunil, Popat Adil, Raval Guru; 1.28 Shah Ravi, Bhakai R, Dhanani P, Shah P A; 1.36 Patel Hitesh, Verjee N, Patel Haren Patel Nishith; 1.44 Bhachu D S, Shah Navin, Shah Mayur, Patel Bhachu; 01.52Sun J S, Jung G S, Jang J, Lee J; 2.00 Shah P H, Patel Dinesh, Patel Shamick, Patel Kirit; 2.08 Bid Hiran, Shah Nishit, Shah Sudhir, Shah Jatin.

Tenth Tee 11.28 Halai Dipak, Varsani P, Dhanjal M, Dharna R; 11.36 Patel Arvind, Dharna Yash, Kariuki M, Ndichu J; 11.44 Channa M S, Channa J, Channa Jaswi, Shah Tejal; 11.52 Lakhani Rajesh, Shroff A, Shah Amar; 12.00 Popat Aniz, Merali Amin, Shokat Zahid, Sitaram Patel(g); 12.08 Hanif Valli(g), Alnoor Dhanji(g), Popat Alim,Amin, Premji(g); 12.16 Shah Vinay, Shah Ashit, Popat P, Shah Ajay; 12.24 Shah A D, Lalla A, Patel Tushar, Shah K D; 12.32 Savani B, Savani P, Sodha A, Shah Nishit R; 12.40 Shiraz A (g), Patel Pankaj, Merali W, Hanif Somji(g); 12.48 Acharya S, Acharya P, Patel Raju, Acharya S; 12.56 Raez Alibhai(g), Samji S (g), Popat N, Ghai S; 1.04 Shah R K, Nagda Y K, Patel Nicky, Nanji I; 1.12 Vijay Gidmool(g), Sanjay Gidmool(g), Tanny Chadda(g), Kapoor Ashwin; 1.20 Patel Shreyas(g), Ashu, Sharma(g), Keval Vora(g), Patel Umang; 1.28 Njoroge B M, Wairia S, Mukuria O, Ndenderu J M; 01.36 Shah Milan, Patel Kirit A, Noordin N, Hirani P; 1.44 Popat M, Jopanputra C, Lakhani Y, Rai K J; 01.52 Hwang H J, Lee H, Kim G J; 2.00 Uday P, Shah K R, Channa T S, Virdee D S; 2.08 Sahni M, Harkhani A, Arora S, Shah Aman. accesorios pulsera pandora accesorios pulsera pandora

Comments are closed.


 canada goose sale