ROYAL NAIROBI GOLF CLUB WEEKEND DRAW, JANUARY MUG & LADIES KENNEDY CUP

COMPETITION: JANUARY MUG & LADIES KENNEDY CUP

DATE: SATURDAY 19TH JANUARY, 2013

First Tee A.M. 8.00 L. Awiti, S. Njenga, P. Kabuga;8.08  F. Shiroya,  Z. Miwa, M. Cox; 8.16 D. Munge, N. Ikinu, Anne Marie V; 8.24 I. Kobayashi, Njeri Kariuki, J. Njau;8.32 A. Chubi, S. Bhavra,V. Sennik; 8.40 E. Noah, H. Gatiramu, F. W. Maina;  8.48 M. Gichuhi, E. Choi, P.E; 8.56 E. Rugo, T. Kuria, E. Mokua, G. Kamau; 9.04 P. Sokhi, H. S. Sokhi, T. R. Sharma, H. V. Patel; 9.12 P. Kyengo, M. Mutuku, E. Wambua, G. Mulandi;

Tenth Tee A.M. 8.00P. Kandie, B. Shah, P. Odima; 8.08 M. Kibuga, Dhuni Shah;R. Jagdev, 8.16 L. Vittal,R. Mandaliya, Aruna Shah ;  8.24 J. Kang, M. Sharma, P. Gheewala; 8.32 E. Ilako, N. Karimi A. Khehar; 8.40 R. Mugalah, J. Wangalwa, P.E;   8.56 B. Gadhani, R. Sachdeva, S. Lakhani, Dr. V. Sharma; 9.04 K. Otieno, I. Ogai, S. C. Ganatra, B. Koyier (M); 9.12 E. Mwazige(M), K. Isika (M), J. Kahigu (M), Osvaldo A;

First Tee P.M. 12.24 J. Chege, J. Wanjohi, D. Komen, M. Muriungi; 12.32 J. Muriithi, C. Omondi, H. Kimani, J. Juma; 12.56 S. D. Shah, S. Varma, N. Mandaliya, A. Malik;13.04 C. Solanki, S. A. Bhatti, B. Lakhani, A. Bhatti; 13.12 K. Pisani, B. Sokhi, H. Marwa, D. Bhavra; 13.20 H. K. Shah, R. B. Shah, Milan Shah, R. M. Patel; 13.28 Z. Parikh, E. Govani, A. Parikh, A. Govan;I 13.36 H. Chudasama, B. Gohil, T. L. Chavda, A. Yamani;

Tenth Tee P.M.12.56 K. Vittal, B. Wangalwa, P. E, P. E; 13.04 C. D. Shah, Dr. R. C. Patel, Dipak Patel, Kirit Patel; 13.12 Dr. S. R. Patel, B. Madhvani, Mukesh Shah, M. Lalani; 13.20 K. S. Syan, J. S. Syan, A. Onsomu, G. Maina; 13.28 Akil M., J. Jethwa, Rakesh Patel, K. S. Devgun; 13.36 Pal Thethy, K. Dodhia, D. Gudka, A. Raythatha; nike air max soldes pas cher nike air max soldes pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale