SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, JANUARY MUG

COMPETITION: January Mug

Sponsored by: Craig’s sports.

First Tee A M 8.00 Dsouza D, Raman M, Shariff M, Samji M; 8.08 Anand C, Anil S, Rishi S, Navnit P; 8.16 Kanja S, Sanger S, Nagrecha N, Archana P; 8.24 Kibi P, Kibi M, Ndungu S, Njuguna M; 8.32Muraya C K, Kobayashi S, Aruna D S; 8.40 Malde A, Malde S, Parekh K, Patel Brij.

Tenth Tee A M 8.00 Saahil P, Sachin S, Samarth P, Brij P; 8.08C Kimani, B Kimani, F Owino, J Kinuthia; 8.16 Dhanani M, Nagda M, Sahen Shah, Dhruvit S; 8.24 Peter Kiguru, Martin N(g), Kamau ian (g); 8.32 Savani P, Savani D, Mulji N, Aln hindocha; 8.40 Jay S, Anish H, Karia R, Chandalia P.

First Tee P M 12.00 HirjiK, Butt T, Butt A, Solanki S; 12.08 Arvind P, Bhimjiani P, Pindolia H, Halai D; 12.16 Sawan S, M S Channa, R Raniga; 12.24 Mediratta R, Mediratta K, Mediratta M, Anand S; 12.32 Haria M, Sarju S, Rajesh L, Galib R; 12.40 Kamal S, Sandesh S, Jay Shah, Sangrajka P; 12.48 Nishith P, Virdii D S, Channa T S, Parmar A; 12.56 Lalla A, Sanghani A, Chandarana A, Chandarana As; 1.04 Verjee N, Mehta P, Rajiv S, Ashok D S; 1.12 Captains Time, Njoroge B M; 1.20 Nganga G G, Waweru P, Ngahu P, Mugo D; 1.28 Waiyaki G, Wairia S, Ndenderu J, Wachira Z; 1.36 Nagda Y, R K Shah, Dhanani P, Mukesh S; 1.44 Desouza J, Ramesh S, Rashmi P, Dinesh P.

Tenth Tee P M 12.00 Dhanjal M Ongubo J, Channa Jas, Bamra J S; 12.08 Mwaura K, Kangethe P, Njau J, Amar H; 12.16 Virdii H S, Nagi R S, K s Matharu; 12.24 Wachira A, Ogwayo B, Mugunyu G M, Karanja K; 12.32 Tejesh S, Rajesh S, Sawan S, Aldasani I; 12.40 Chauhan K C, Hirani P, Haq S, ANO; 12.48 Ravi S, Ashit S, Vinay S, Hitesh P; 12.56 Chawla V, jobanputra C, ANO, ANO; 1.04 Bhatt J V, Nikunj Shah, P C Shah, Jitu S; 1.12 Raikundalia A, Neil S, Deep S, A Mohindra; 1.20 Sahni T, Savani B, Sodha A, Bhayani; 1.28 Mayur S, Bhachu D S, Prashant R, Bachu P; 1.36, Pradip H S, K G Shah, Shamik P, Dinesh P; 1.44 Savla N, Savla R, Preet S Rahim P. charmebijouxpascher charmebijouxpascher

Comments are closed.


 canada goose sale