SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, BARCLAYS BANK GOLF CIRCUIT

COMPETITION: BARCLAYS BANK GOLF CIRCUIT

DATE: Saturday, January 5th, 2013.

First Tee A M 7.52 Juma A(g), Odhiambo J(g), B Wangalwa(g), Nganga P(g);8.00 Kush S, D’Souza D, Mwangi F, Kangethe P; 8.08 Umesh S, Kobayashi S, Khurmi H , Saahil P; 8.16 Njoroge M N, Kiguru P, Sheriff M, Ndenderu J M; 8.24 Ashay C, Malde A, Mann R, Nagda M; 8.32 Anil K S, Panesar G S, Christine O, Gada D; 8.40 Kanja S, Kinuthia J, Mann H S, Mungai N; 8.48 Raniga R, Dhruvit Shah, Yogesh P, Njoroge B M.

Tenth  Tee A M 7.52 Mburu J(g), Mboga C(g), David S(g), R Hulbert(g); 8.00 Bipin S, Njau J, Jitesh S, Samji M; 8.08 Sanjay M, Kimemia M, H Khurmi, Nganga P; 8.16 Khurmi R, Sarmath P, Kimani C, Dev S; 8.24 Sahen S, Syan S, Chotai S, Rishi A S; 8.32 Brij P, Ikuta M, Mwaniki D, Malde R; 8.40 Maukonen J, Sachin S, Matharu S, Njui K; 8.48 J Wahome(g), C Kanyi(g), D Nyanga(g), Kanjumba M.

First Tee P.M 11.52 Lukas M(g), Tony M(g), James M(g), Simon M(g); 12.00 Parekh K, Pindolia H, Dhanjal M, Channa J S; 12.08 Bhimjiani P, Ndungu S, Sajan S, N Raikundalia; 12.16 Channa H S, Mwaura K, Waiyaki G, Hindocha A; 12.24 S Kinuthia(g), S Munyua(g), A Wachira(g), S Kariuki(g); 12.32 Kimotho R M, Channa T S, Muraya C K, Rai Amit; 12.40 Ongubo J, Bhayani D, Preet S, Nishith P; 12.48 Sodha A, Ravi S, Sushil S, Virdii D S; 12.56 Tanna K, Sarju S, Nitin J S, Ritesh K S; 1.04 Bhachu P, Savla N, Kiran D S, Chawla V; 1.12 Raval P, Mukuria D, Galib R, Lakhani R; 1.20 Gakuo N, Haria M, Acharya S, Sehmi R; 1.28 Rajesh S, Hirani P, Wachira Z, Mbuthia E; 1.36 Mukesh S, Nganga G G, Ashit S; 1.44 Vimal S, Chauhan K C, Acharya P, Kamal S; 1.52 Bhachu D S, Bhatt J V, Bid Dipak , Bhakai R; 2.00 Kiran G S, Tejesh S, Neil S, Parmar J.

Tenth t Tee P M 11.52 Halai D, Mandeep C, Chandarana A, Wanza R; 12.00 Ann mukiri(g), J Kamau(g), Kinuthia P(g), R Omwansa(g); 12.08 Arvind P, Mondo N, Channa jas, Gacheru S N; 12.16 Kimemia E, Raju P, Dhanani J, Ngahu P M; 12.24 Mugunyu G M, Haria R, Virdii H, Parmar A; 12.32 Zipporah A(g), T Muhinda(g), N Kariuki(g), P Kinyanjui(g); 12.40 Mugo D (g), Mwaura J(g), Kigochi E(g), Muriuki R(g); 12.48 Bhamra J S, Sehmi K S, Kibuku N, Archana P; 12.56 Nagda Y K, J Gichimu, P C Shah, Lalla A; 1.04 Vinay S, Wachira A, Mukuria O, Savla R; 1.12 Mayur S, Nganga J, Ashok D S, Sanghani A; 1.20 Hitesh P, Mbuthia J, Bhachu G, Sanjay A; 1.28 Dhanani P, Muranga D, Choda R; 1.36 Navin S, Karan S, Parit M, Verjee N; 1.44 Shamik P, Ajay P, Nishit S, Tejal S; 1.52 Kirit S, Matharu S S, Pradip H S, Bhatt S; 2.00 Koki M(g), F Wangila(g), M Njuguna (g), M Muthui(g). nike huarache homme pas cher nike huarache homme pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale