NDUMBERI GOLF CLUB WEEKEND DRAW, DON K. MWAURA GOLF DAY

COMPETITION: DON K. MWAURA GOLF DAY

DATE: SUNDAY 23.12.2012

A.M: 7:00 M. K. Karanu, L. K. Thindiu, E. M. Kingara, J. N. Kinuthia; 7:08 J. K. Kinuthia, J. N. Njenga, P. M. Njeru, F. W. Mungai; 7:16 S. W. Kinuthia, P. N. Wakangu, G. W. Muigua, E. W. Kariuki; 7;24 M. K. Njuguna, J. N. Mwaura, A. M. Njoroge, J. N. Kianduma; 7:32 B. W. Rurigi, Mary Ngure(l), G. K. Athiru(l), B. Ndungu; 7:40 D. G. Nganga, S. N. Gachoka S. M. Mariuko, Ano; 7:48 S. K. Mwai, S. Kiaro, B. N. Njoroge, C. Mwaura; 7:56 B. M. Mbuthia, E. M. Njoroge, P. M. Kimotho, P. K. Miringu; 8:04 J.K. Kuria, J.N. Wamuti, J.G. Mariuko, B.G. Kibutha; 8:12 Peter Maina, B.N. Munji, M.M. Warui, S.M. Mwangi; 8:20 A.K. Kimani, J. K. Ngenya, E.G. Kuria, J. Ngure; 8:28 Kimani Mathu, J.K. Biriri, D.K. Muthua, T. Kihara; 8:36 Mbugua Mathu, Kamau M, B.N. Muturi, Sponsor; 8:44 B. Waititu, S. N. Kanyoni, T. K. Kamau, J.N. Kariuki.

POST ENTRY TO REPORT TO THE STARTERĀ  huarache homme huarache homme

Comments are closed.


 canada goose sale