MUTHAIGA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, NCT MIDDLE EAST FZE GOLF DAY

COMPETITION: NCT MIDDLE EAST FZE GOLF DAY

DATE: Sunday 16th December 2012

First tee am 7.20 Mahesh Gudka, Purav Gudka, B Shah, Hiren Bid; 7.28 Hitesh Shah x 4; 7.36 Ramesh Shah, Jeroen Leenen, H K Shah, Milan Shah; 7.44 Naresh Bhambhaney, Kilu Shah, Navin, Rishi; 7.52 Hitesh Shah; 8.00 Ravi Shah, Alistair Caldar, Prashant Raval, Hilesh Shah; 8.08 Dipak Shah, Mayur Mulji x 3; 8.16 Samir Chandaria, Kamal Shah, Jatin Shah, Bharat Shah; 8.24 Nishit Shah, Sudhir Shah, Sunil Shah, Dipak Bid; 8.32 Bunty Shah, Ravi Shah, Sachin Patel, Ravi Patel; 8.40 Vinay Shah, Ashit Shah, Rashesh Shah, Ravi Shah; 8.48 R B Shah x 2, P Hirani x 2; 8.54 Kalpesh Parekh, Bipin Shah, Raju Shah, Jinal Shah; 9.02 Neeraj Shah, Janak Raja, Neeraj Krishnan, Bijesh Shah; 9.02 Harjote Grewal, Anand Chandaria, Priyen Tanna, Martin Mr; 9.18 M Ngaruiya,Wilfred Nganga,Mohan Shah, Shitul Shah; 9.24 Vihasri Varsani x 3, Neer Shah; 9.32 Pradip Shah, Jitu Shah, Anil Mr, Pepe Shah; 9.40 Malde x 3, Shabbir Walji; 9.48 Anil Patel, Satnam Singh, P J Patel, P V Desai; 9.56 H M Patel;
air max pas cher air max pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale