LIMURU COUNTRY CLUB WEEKEND DRAW, LOHANA GOLF SOCIETY

COMPETITION:  LOHANA GOLF SOCIETY.

SPONSORED BY :  MANJI FOOD INDUSTRIES LTD.

DATE:  SUNDAY 2ND DECEMBER 2012.

Morning Tee, First  Tee; 7.00  Shobnabhen Kantaria,  Arun Kantaria,   Madhu Desai, Sandip Kantaria; 7.08 Anil Unia (M), Nanu Khamar (G), Mohan Shah (G), Vinesh Shah(G); 7.16  Paku Savani (M),  Ashok Chandarana (M),  Kishen Patel (G),  Ajay chandarana (M); 7.24  Anand Chandarana  (M),   Amit Modi (M), Chetan Hindocha (M), Jeet Jobanputra(M); 7.32   Sandip Samani (M),  Kishen Chandarana (M), Vipin Rajani (M), Chetan Jobanputra(M); 7.40  Rakesh Lakhani (M),  Vijay Buddhdev (SG), Sanjay Thakker (M), Bharat Lakhani (M);   7.48   Gopal Savani (M),  Kushil Samani (M), Hitul Lakhani (M), Nishwal Shah (G); 7.56  Dipan Thacker (M),  Ranju Rajani (L), Vanishri Varsani (L), Dinesh Modi (SG);   8.04  Karan Manek (J),  Amar Hindocha (M), Sawan Raikundalia(M), Yogesh Lahkani (M);   8.12 Karan Samani (M),  Mehul Devani (M), Pritesh Popat(M) Akshay Jobanputra (M);  8.20 Sunil Sanger (G),  Archana Sanger (G),  Chetan Samani (M),  Kunj Samani (M); 8.28 Chudasama x4; 8.36 Vicky Khurmi (G),  Kuch Gadhia (G), Harshit Khurmi(G), Vicky Khurmi (G); 8.44 Dev Savani (J), Rahul Lakhani(J), Kush Thakker (J), Rohan Lakhani (J); 8.52  Karan Raikundalia (J), Parth Savani (J), Aarnav Hindocha (J), Ashay Chadarana (J); 9.00 Rajesh Lakhani (M), Umesh Rai (M), Vivek Sharma (G), Bobby Ghadia; 9.08 Dilip Rai (M),  Nishit Raikundalia (M), Bhupesh Lakhani (M), Dipam Shah (G);  9.16 Nilesh Gohil (G), Shabir  Chana (G),  Pali  Sehmi (G),  Umraj Sehmi (G);  9.24 Sponsor x4;  9.32 x4; canada goose pas cher canada goose pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale