SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, WESTLAND TOYOTA GOLF DAY

COMPETITION: Westland Toyota Golf Day

DATE: Saturday, August 11, 2012

 First Tee AM 8.00 Dsouza D, Raman M, Kiguru P, Kanja S; 8.08 Mugwe S(g), J. Naraway(g), Harp SG(g), Nkholi P (g); 8.16 M Wroe, Choi Y, Manna H S, Shah Sahen; 8.24 M Nyoro(g), M Muhire(g), Shah Dhruvit, Sira R; 8.32 E Rugo(g), J Waruhiu(g), S Kenji(g), A Kiragu(g); 8.40 Ng’ang’a P, Njau J, T Kinandu, K. Mumira; 8.48 Parekh K, Channa M, Jaffer I, Shah Aruna D; 8.56 Ndenderu J, V. Mohindra, Shah Anil K, Raikundalia S; 9.04 Tushar Shah, Chotai S, Harkhani A, Patel B V.

Tenth Tee AM 8.00 Mondo N, Kobayashi S, Owino F, Gadhia K; 8.08 Bhavni Shah, Mayur M S, Rushah S, Sira K; 8.16 Karanja T(g), Eng K Muchemi(g), c. Oduor (g), N Muturi(g); 8.24 M Chege(g), M Kibuga(g), E N Kimotho(g), B Koyier(g); 8.32 K Sotowa(g), S Akutsu(g), Susumu Ito(g), Y Goto(g); 8.40 K. Ndenderu, Kassam I, Malde A, Dodhia K; 8.48 Magu Ngumo(g), Martin N Njaga (g), C Okeke(g), A Swale.(g); 8.56 Ghai R, Raniga Rajiv, Mediratta K, Jay Varia; 9.04 Steve Maikweki, Walter, ano, ano.

First Tee PM 11.44 Mbuthia J, Muranga D, DR S R Patel, Galib R; 11.52 Wanza R, Patel Arvind, Pindolia H, Dhanjal M; 12.00 Mwangi D, Shah Sajan, Thakrar B, Gacheru S N; 12.08 Iracha(g), G Karugu(g), C Gikundi(g), W Kangangi(g); 12.16 Shah Nitin A, Matharu S, Hassanali H, Honey Choda; 12.24 Mugunyu G M, H S Grewal, Shah Nitin, Kimani B; 12.32 Patel Raju, Virdii D S, Channa T S, Patel Bachu; 12.40 Kibuku N, Shah Rajesh, Kimemia E, Patel Archana; 12.48 Rhoda Tsuma (g), N Mwembesa(g), R Murumba(g), Eng Kirigwe(g); 12.56 Mukuria O, Sanghani A, Ndirangu J, Wachira Z; 01.04 Bhayani D, Patel Tushar, Shah Bimal, Ng’ang’a G G; 01.12 Shah Kamal, Savani Baiju, Parmar A, Shah Ravi; 01.20 Shah A D, Esmail J, Patel Saahil, Bhakai, Rasesh; 1.28 Popat Nawaz, Shah Mayur, Dan Mugo, Dsouza I; 1.36 Bhachu D S, Rai K J, Dhanani P, Patel Kirit R; 1.44, Shah Sandesh, Abbas  N, Shah P K , Shah Neer; 1.52 Patel Ravi, Shah Pradip H, Popat Nagib, Shah P A; 2.00 Mistry D C, Chawla V, T Sahni, Anand Shah;

Tenth Tee PM 11.44 Njoroge I(g), K Theuri(g), Kibe, Kimani E; 11.52 Mwaura K, Mbuthia, Hirji K, Shah Sawan; 12.00 Mbuchucha N(g), E Kariuki (g), Peter Ngige (g), Benson Ngige(g); 12.08 Kiraithe B.(g), P Muindi(g), D Mukuria, Mary Karano(g); 12.16 Mediratta R, Harkhani A, Matharu R S, Sachdeva A; 12.24 Shah Jaini, Njeke J, Neel Shah, Shah Deep; 12.32 Mukuria D, Kibuku P, Patel Uday, Patel Rachn; 12.40 Gachagua F, Tanna K, Patel Nishith , Njoroge B M; 12.48 I Aldasani, Lakhani Y, Nishith R Shah, Patel Samarth; 12.56 Ndungu S, Ongubo J, Sehmi Kamal, Shah Navin; 01.04 Wachira A, Savani P, Shah R K, Waweru P; 01.12 Lalla A, Patel Haren, Hirani P, Wazir M; 01.20 Waghela B V, Kanyugi P, Sehmi Haki, Parmar Kush; 1.28 Lakhani Rajesh, Patel Brij, Bhatt J V, Syan K S; 1.36 Acharya dr S, Raval P, Shah Nishwal, R Karia; 1.44 Shah Bharat, Patel Pankaj, Patel Dinesh D, Bhatt Sagar; 1.52 Ladha A, Shah KG, Shah Mukesh, Jaffer J; 2.00 Mukherjee C, Mohit Sahni, Shah B K, Shah Tejesh. air max air max

Comments are closed.


 canada goose sale