SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, DASANI GOLF GALA EVENT

COMPETITION: Dasani Golf Gala

DATE: Saturday, August 4, 2012

First Tee A.M; 8.00 KOBAYASHI s, Shah Umesh, Mugunyu G M, Patel Saahil; 8.08 Syan Dev, Syan dev, Njui K, Patel Sarmath;8.16 Dhanani M, Gidoomal A, Shah Aruna D, Karano M(g); 8.24 Muraya C K, Nganga P, Wroe M, Patel Brij; 8.32 Kush Sira, Sakhi Shah, Sunnay Syan, Choi Y; 8.40 B Mwaura, J. Macharia, S. Maina, S. Wanjohi; 8.48 George Kuria x 4 – am; 8.56 Ndenderu  K, Sahen Shah, Mondo N, Mohit Sahni; 9.04 Tony Sahni, Harkhani Akshay, Shah Sawan, Gitau S;

Tenth Tee A.M; 8.00 Owino F, Mwangi Kimemia, Patel Rishil, Dsouza David; 8.08 Shah Kush B, Rai Sagar, Mwangi Kimemia, Manna Raman; 8.16 Ndenderu J, Kiguru P, Dsouza I, Rimal Sira; 8.24 Ogwayo B, Kanja S, Gadhia Kush, Shah Amit; 8.32 A. Kahure(g), T. Miano(g), J. Njuguna (g) ,S. Gatabaki(g); 8.40 Yassin Awale(g), F. Alibhai(g), N. Alibhai(g), A. Matharu(g); 8.48 Walter Githongo(g), J. Ndungu(g), M. Mugo (g), D. Mathenge(g); 8.56 S. Sibanda(g), C. Kamandu(g), S. Macharia(g);

First Tee P.M; 11.36 Hirji K, Karanja D L, Thakra B, Kinuthia H M; 11.44 Soranthia S, Lakhani R, Channa J S; 11.52 Dasani x 4(g); 12.00 Dhanjal M, Kinyanjui Bryan , Channa H S,  Lalla Anil; 12.08 Sehmi Kamal , Muranga D, Sehmi Haki, Chandarana Ashok; 12.16 Njau J, Shah Deep, Shah Anil K, Rajesh Shah; 12.24 Chawla V, Jobanputra C, Patel Rachna, Shah R K; 12.32 Gacheru S N, Mukerjee C, Grewal H S, Suleiman A; 12.40 Mwaniki D, Parmar Kush, Shah Nishith, Ajay patel; 12.48 Patel Uday, Shah Vinay, Mugo D, Kimemia Eddy; 12.56 Shah Sandesh,  Savani Pakoo, Muthundo J K, Tanna Ketul; 1.04 Shah Rajiv, Ongubo J, Njoroge B M, Savani Gopal; 1.12 Shah Kamal, Waghela B V, Mukuria D , Dhanani P; 1.20 Ndirangu J, Shah Navin, Shah Milan, Nganga G G; 1.28 Njoroge M N, Patel Bharat , Verjee N, Patel Hitesh; 1.36 Acharya Dr S, Shah Mukesh, Shah Tejal, Shah Jay; 1.44 Chandalia S, Raval P, Acharya P, Popat Nawaz; 1.52 Shah P A, Popat Nagib, Bhatt S, Shah Palkesh; 2.00 Abbass N, Shah Tejesh, Shah Amar, Jaffer J;

Tenth Tee P.M; 11.36 Rahim Galib, Patel arvind, Shah Shivam; 11.44 Choda Honey, Pindolia H, Rai K J; 11.52 Butt Akiff, Channa T S, Shah Sayyam , Channa M S; 12.00 Matharu R S, Sharma A, Shah Sajan, Ndichu J; 12.08 Bachu Patel , Shah Nitin J, G.M. Njiiri(g), Peter Warui; 12.16 Kangethe P, Patel Samir, Sanghani A, Shah Neer; 12.24 Shah Sujan, Lakhani B, Shah Nishit R, Shah Nikunj; 12.32 Lakhani H, Hindocha C, Popat Nadeem; 12.40 Philip Musyimi(g), Gerald Kamau(g), Danston Munyiri(g), Peter Kanyua(g); 12.48 Mwangi Dave, Patel Sachin, Patel Haren, Patel Archana; 12.56 Virdii D S, Wangunyu S, Parmar Atul, Sangrajka P; 1.04 Shah Ravi, Patel Tushar, Shah Anjly, Wachira Z; 1.12 Shah Neil, Bhakai R, Hirani P, Savani Baiju; 1.20 Shah A D, Patel R M, Merali W, Bhayani D; 1.28 Acharya Sanjay, Esmail J, Mehta P, Lakhani Y; 1.36 Patel Raju, Shah Mayur, Raikundalia S, Shah Bimal; 1.44 Kamal Shah(pisu), Shah K G, Varia J, Patel Dinesh D; 1.52 Patel Kirit R, Shah Sudhil, Bhachu D S, Bid Dipak; 2.00 Hasnain H, Shah Amit, Patel Shamick, Dhanani Jay. nike air max 97 nike air max 97

Comments are closed.


 canada goose sale