SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, CLUB CHAMPIONSHIPS & SUBSIDIARIES 2012

COMPETITION: Club Championship &Subsidiaries 2012

DATE: Saturday July 28, 2012

First Tee A M 8.30 Sandesh S vs. Dhanani J; 8.35 Mediratta K vs. Mukuria D; 8.40 Chawla V Vs Mehta P; 8.45 Shah R K vs. Chandarana A;9.00 Kobayashi s, Sayyam S, Henna S, Hemi S; 9.08 Dodhia K , Sahen S, Kiguru P, Choi Y.

Tenth Tee A M 8.30 Shah Tejal vs. Bhatt S; 8.35 Matharu S S Vs Savani G; 8.40 Mann H S Vs Dhanani M; 8.45 Wairia S Vs Raikundalia; 9.00Sira R, Sira K, Raman M, Malde R.

First Tee P M 12.32 Rahim G, Hirji K, Dhanjal M, Arvind P; 12.40 Kariuki M , Muranga D, Kimemia E, Rachna P; 12.48 Chandarana Ashok, Pakoo S, Lakhani H, Patel Tushar; 12.56 Manish S, Sanghani A, Anil K S, Kassam I; 1.04 Hitesh P, Merali W, Mugo D , Thakrar B;1.12 Kamal S, Vinesh P, Bhayani D, Shah Navin; 1.20 Ndirangu G, Njoroge B M, Gacheru S N, Wachira Z; 1.28 Dhanani P, Shah P A, Bhakai R, Ravi S; 1.36 Patel Dr R C, Satish P, Dipak P, Shah C D; 1.44 Bid H, Kiran G Shah, Esmail J.

Tenth Tee P M 12.32 Ongubo *4; 12.40 Patel Rishil, Patel Samarth, Patel Saahil; 12.48 Haria Minesh , Shah Sarju, Shah Sushil, Sawan S; 12.56 Uday P, Virdii D s , Parmar K, Parmar A; 1.04 Karia R, Karia S, Jay S, Aldasani I;1.12 Vinay S, Tanna K, Sangrajka P, Neil S; 1.20 Bhachu D S, Minesh H, Neer S, Raval P; 1.28 Sodha A,  Abbas N, Nishith P; 1.36 Shamik P, Dinesh D Patel, Kirit P, ANO; 1.44 Sujan S, Popat Q, Sumaria R (g), Harkhani A.

  air max blancas air max blancas

Comments are closed.


 canada goose sale