SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, CLUB CHAMPIONSHIP 2012

COMPETITION: Club Championship 2012

SPONSORED BY: P Dhanani, Vimal Shah, Mukesh Shah, Dilesh Bhayani  & Pradip Shah.

DATE: Saturday July 21, 2012

First Tee A m 8.35 Saahil Patel vs. Popat N; 8.40 Samarth Patel vs. Neel Shah; 8.45 Dhanani J vs.Macharia T; 8.50 Shah Sayyam vs. Mediratta; 8.55 Neer Shah vs. K Gadhia.

First Tee P M 12.00 A Harkhani vs. S Wairia; 12.05 Waweru P vs. Sahen S; 12.10 Shah B K vs. C Jobanputra;12.15 Sehmi K vs. Lakhani H; 12.20 Varia Jay vs. Chandarana Ashok; 12.25 Haria M Vs Bachu P; 12.30 Bimal S vs. Mediratta R; 12.35 Raval P vs. Raikundalia A;12.40 A Sodha vs. winner 8.35;12.45 G Ndirangu vs. Sandesh S;12.50 D S Bhachu Vs Winner 8.40;12.55 M Kariuki vs. winner 8.45; 1.00 Bhayani D vs. Winner 8.50; 1.05 Dhanani P vs. Tanna K; 1.10 Mukuria D vs. Verjee N; 1.15Shah Navin Vs Winner 8.45; 1.25 Shah Rajiv vs. Mwaura G; 1.30 Kaguamba P Vs Mehta P; 1.35Channa vs. Shah Sujan; 1.40 Shivam Shah vs. P Kangethe; 1.45 Shah R K vs Kush B Shah; 1.50 Njoroge M N vs. Kimemia  K.

Tenth Tee P M 12.05 Rakesh Rao vs. Virdii D S;12.10 Grewal H S vs. Anil K Shah; 12.15 Karia R vs. Shah Jay; 12.20 Gachagua F Vs Raikundalia S; 12.25 Kanja S vs. Esmail J; 12.30 Uday P Vs Lakhani Y; 12.40 Shah P C vs. Matharu S S; 12.45 P K Shah vs. Dodhia K; 12.50 Karia Sachin vs. Rai K J; 1.00Jaffer J vs Kibuku P; 1.05 Chauhan H vs Raikundalia N; 1.10 Savani G vs. Shah Priyesh; 1.20 Nishith P vs. Ndungu S; 1.25 Mann H S vs. Patel Shamik; 1.30 Njoroge B M vs. Shah Bipin; 1.35 Shah P A vs. Shah Sujan; 1.40 N Abbas vs. A D Shah; 1.45 Dsouza D vs. Dhanani M; 1.50 Shah Sarju vs. Choda Ricky; 1.55 Mondo N vs. winner 8.30. pulseras pandora baratas pulseras pandora baratas

Comments are closed.


 canada goose sale