SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, HOTPOINT APPLIANCES GOLF DAY

COMPETITION: Hotpoint Appliances Golf Day

DATE: Saturday May 19, 2012

First tee Am 8.16 Kariuki M, Mwangi K, Dsouza D, Kobayashi S; 8.24 Kangethe P, Mavani A, Jandu A S, Mulji Niraj; 8.32 Gada D, Shah Nitin A, Parekh P, Rai Sagar; 8.40 Shah Sahen, Kamau Edward, Muraya C K, Shah Rajesh; 8.48 Patel Brij, Ndenderu Jimmy, Gadhia K , Ndungu Sammy. Tenth tee Am 8.16 Shariff M, Kinuthia J, Raman N, Shah Dhruvit; 8.24 Njau J, Malde A, Mwangi F, Sira Rimal; 8.32 Patel Saahil, Shah Jaini, Dodhia Sagar, Mediratta K; 8.40 Syan Dev, Shah Sachin, Hasham A, Owino F;  8.48 Kanja S, Nganga P, Shamji K, Ndenderu K. First Tee Pm 11.44 Dharna Y, Kibuku P, Visram A, Butt Akif; 11.52 Dharna R, Channa M S, Karia R, Rahim G; 12.00 Shah Deep, Patel Shamil, Butt Tariq, Thakrar B; 12.08 Channa T S, Dhanani J, Ongubo J, Wathika S; 12.16 Shah Nishit R, Shah P C, Shah Bimal, Shah Ashit; 12.24 Savani B, Savani P, Lakhnai H, Chandarana A; 12.32 Njeke J, Savla Rishi, Haq S , Mugunyu G M; 12.40 Shah Sandesh, Gakuo J, Njoroge B M, Waghela B V; 12.48 Shah Mayur, Savla N, Verjee N, Sodha A; 12.56 Kochar R, Shah Sonnar(g), Mohsin M, Kanani M; 1.04 Kanani Raj, Shah Neil, Mehta Parit, Patel Rajiv; 1.12 Mohindra Aman(g), Shah Kamal, Ano, Ano; 1.20 Kanani Ravi, Raikundalia Nishit, Raikundalia Savan(g), Sokhi V(g); 1.28 Patel Hitesh, Shokat Z, Dhanani P, Patel Tushar; 1.36 Shah Mukesh, Patel Raju, Patel Nishith, Merali W; 1.44 Bid Hiran, Sehmi Raju, Shah K G, Parmar Jacky; 1.52 Shah Nishwal, Bhakai R, Lakhani Hitul, Nganga G G. Tenth Tee Pm 11.44 Babra Rajesh(g),Rajani Uday(g), Dhall K(g), Padanshi A(g); 11.52 Samir, Ano, Ano, Ano; 12.00 Shah Neel, Shah Vikesh, Shah Rajiv , Hirji K; 12.08 , Channa Jaswi, Gachagua F, Bamrah J S, Dhanjal M; 12.16 Shah Ravi , Channa J S, Patel K , Virdii D S; 12.24 Shah Preet, Patel Uday, Parmar Atul, Shah Vinay; 12.32 Bhachu Gavi, Wachira A, Haria M, Wachira Z; 12.40 Mondo N, Sehmi Kamal, Jaffer J , Hindocha C; 12.48 Shah H K, Shah Navin , Sehmi Haki , Khimji Maysam; 12.56 Shah R K, Shah R B, Abbas N , Shah A D; 1.04 Dave V N, Nagda Y K, Ghalay S, Patel R M; 1.12 Raval P, Shah Milan, Bhatt Sagar, Shah P A; 1.20 Raikundalia Amit, Popat Nadeem, Savani G, Suliman Adil; 1.28 Patel Sachin, Bhachu D S, Shah Sawan, Patel Mahesh; 1.36 Shah P H, Kiguru P, Mann H S , Mukuria D; 1.44 Patel Kirit R, Bid Dipak ,Matharu K S, Warui P; 1.52 Shah Tejal, Patel Shamick, Shah Mayur M. nike air max nike air max

Comments are closed.


 canada goose sale