SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, VAISAKHI TROPHY GOLF COMPETITION

COMPETITION: Vaisakhi Trophy Golf competition
DATE: Saturday April 28, 2012

First Tee A M 8.00 Ogwayo B, Samarth P, Kobayashi S; 8.08 Mulji N, Sheriff M, Patel B R, Patel brij;8.16 Raikundaria S, Kiguru p, Malde A, Mumira K;8.24 Shah Jitesh, Shah Ravi, Syan dev, Rajesh S; 8.32 Harkhani A, Gachagua F , J Mbuthia, Parik K; 8.40 Ghai R, Mohindra V, Mediratta D, Desai Dr A(g). Tenth Tee A M 8.00 Dsouza David , Patel Saahil, Kangethe P ; 8.08 Samji M, Sachin S, Njau J , Nitin A S; 8.16 Ndenderu K, Ahmed A , Syan s; 8.24 Dodhia K, Mbuthia E, Shah Sahen , Kanja S; 8.32 Kinuthia J, Apercvan , Matharu s, Gadhia K; 8.40 Suleiman Adil , Mwangi D , Mondo N; first Tee P M11.52 Visram Ayaz, Dharna y, Dhanjal M, Gacheru S N;12.00 Muranga D, Kariuki M , Hirji K, Halai D;12.08 Savla N, Nagda Y K, Choda G S, Dharna R;12.16 Channa Jasw, Bhachu G(g), Choda H, Channa M S;12.24 Thakrar B, Sushil S, Mugunyu G M, Shah Nitin J;12.32 Parmar A, Haq S, H s Jutli(g), Riyaz(g); 12.40 Ghalay S S, Bhachu M S(g), Rupra R S(g), Gailey Singh(g); 12.48 Sandesh S, Patel Haren , Bhayani D, Savani G; 12.56 Ongumbo J, Njoroge B M, Vinay S, Bachu P l;1.04 Waghela B V, Waghela J B, Vimal S, Mukesh S; 1.12 Kamal S, Virdii D S, Bhachu G, Sachdeva A; 1.20 Bimal S, R k shah, Ng’ang’a G G, Ndirangu J; 1.28 Hitesh P, Dhanani P, Tushar P, Shokat Z; 1.36 Hindocha C, Mann H S, Esmail Jolly, Shah Deep; 1.44 Shroff A, Shah P A, Raval P, Ngahu P; 1.52 Shah Vikesh, Patel Shirish, Abbas N.
Tenth Tee 11.52 Shah Preet, Galib Rahim, Choda Pal;12.00 Choda R, Popat Manish, Savla Rishi, Patel Arvind;12.08 Raikundalia Amit, Patel Pankaj , Channa J s, Kibuku Peter;12.16 Mangat K S(g), Bhandari S(g), Chaggar D S(g), Jandu A; 12.24 Choda K , Shah Sarju, Channa T S, Pindolia a H;12.32 Sehmi p s(g), Sehmi U(g), Channa J(g ;12.40 Shah Rajiv, Mukuria David , Wachira Anthony , Bhimjiani P;12.48 Patel Haren, Njeke james , Shah Ashit, Bhamra J S;12.56 Sehmi K, Sehmi R S, Bhatt J V, Reel B S(g);1.04 Mukuria O, Shah Anjly, Tanna K , Chandarana A;1.12 Savani Baiju, Haria raju , shah A D, Sanghani A;1.20 Bhatt sagar , Hasnain s, Patel Kirit , Shah Mayur;1.28 Bhachu D S, Patel Dinesh , Waweru P ,Ndichu J;1.36 Parmar J , Shah Pradip H, Matharu T, Shah Nishit;1.44 Bhagra N S(g), Bhachu I S(g), Sokhi V S(g), Sokhi N S(g);1.52 Raikundalia N, Matharu K S, C k Muraya , Patel Shamik.

nike air max 90 mujer nike air max 90 mujer

Comments are closed.


 canada goose sale