SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, GALANA OIL GOLF DAY

COMPETITION: Galana Oil Golf Day

DATE: Saturday April 21, 2012

First Tee A M 8.22 Patel Saahil, Shah Sachin, Patel Samarth, Shah Salina;8.30 Dsouza David, Samji M, Patel Pankaj, Dsouza I;8.38 Shah Anil K, Savania P, Patel K P, Syan Dev;8.46 Mohindra V, Desai Ashok, Mediratta D, Ghai R;8.54 Ndenderu J, Pandya H V, Mondo N, Shah Bhavi;9.02 Ndenderu K, Mumira K, Khan K.

Tenth Tee A M8.22 Shariff M, Kobayashi S, Malde S; 8.30 Mulji N, Shah Jitesh, Sunny Syan; 8.38 Kanja S, Mbuthia E, Parekh P; 8.46 Shah Sahen, Mbuthia J, Shah Rimal, Wathika S; 8.54 Ogwayo B, Kassam I, Kinuthia J, Shah Hemi.

First Tee P. M. 11.52Ndiga Kithae*4; 12.00 Dharna R, Shah Jay, Visram A, Karia Rajesh; 12.08 Daniel Gitu*4; 12.16 Shah Nitin J, Chandarana A, Ndichu J, Kariuki M; 12.24 Shah Sawaan, Sachdeva A, Wachira A, Ndungu S;12.32 Brian Akun*4;12.40 Haria M, Shah Anjly, Parmar Atul, Abbas N;12.48 Shah Ashit, Njeke J, Tanna K, Savani p;12.56 Ravi Gadhi*4;1.04 Nagda Y K, Shah A D, Shah Nishit R, Patel Nishith;1.12 Kamal Shah, Patel Tushar, Lakhani H, Verjee N; 1.20 Bhayani D, Merali W, Shokat Z , Sodha A; 1.28 Patel Dinesh, Patel Rashmi, Dsouza Jack, Shah Ramesh;1.36 Kiguru P, Shah Rajesh, Ng’ang’a G G , Shah Naina; 1.44 Ghalay S, Nanji M, Shah Manish, Acharya S;1.52 Esmail J, Bhakai R, Kamau Peter(g), Shah P C.

Tenth Tee P.M. 11.52 Dharna Y , Dhanjal M, Kiuna A , Halai D; 12.00 Muraya C K , Muranga D , Dodhia Sagar, Channa T S;12.08 Hirji K , Shah Bimal, Patel Shamil, Channa Mandeep;12.16 Shah Neel J, Channa Jaswi, Shah Vikesh, Shah Deep; 12.24 Kimondo J *4; 12.32 Mugunyu G M, Kibuku Peter, Shah Ravi, Bamrah J S; 12.40 Gachagua F, Shah Sandesh, Khimji Maysam, Nanji I; 12.48 Peter Mwindi*4; 12.56 Mehta P, Mohindra A(g) Ladha A(g),Raikundaria A; 1.04 Shah Jitu, Savani B, Shah R K, Shah Vinay; 1.12, Patel Bhachu, Virdii D S, Shah Sushil, Patel Archana; 1.20 Njoroge B M, Hindocha C, Lalla A, Kanani M; 1.28 Patel Uday, Dhanani P, Merali J, Sehmi H;1.36 Khimji Mohsin, Waweru P, Sehmi K, Mugo Dan; 1.44Dhanani J, Bid Dipak, Hassan S, Shah Tejal; 1.52 Galana Oil*4.

Sunday Kalanikhetan Shishukunj Golf Day First Tee Am 7.28 Raju Shah, Mitesh Shah, Bharat Shah, Umesh Shah; 7.36 Suman Malde, Dinesh Laxmidas, Chandrakant Shah,P C Shah; 7.44 Laxcon*4; 7.52 Sanjay Shah*4; 8.00 Bharat Lakhnani*4; 8.08 Timber Corner*4; 8.16 Yogi Supplies*4; 8.24 Kenya Sweets*4; 8.32 Crown Paints*4; 8.40 Central Auto*4; 8.48 Deeks Patel*4; 8.56 Sailesh Jani*4; 9.04 Peter Kiguru*4; 9.12 Chandaria Foundation; 9.20 Image Plus*4; 9.28 Dominic Oko, Michael Chege, Alois Nderi, Peter Kimurwa; 9.36 Reliable, Vish Electric,Ashok Sheth,Vish E; 9.44 Jalfo*4; 9.52 Grant Thorton, Sitima Birju, Arena Shah; 10.00 Birju*4 airmaxzapatos airmaxzapatos

Comments are closed.


 canada goose sale