SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, PETRO CITY GOLF DAY

COMPETITION: Petro City Golf Day
DATE: Saturday March 31, 2012
FIRST TEE AM 8.00 Ndirangu K(g), Mutuma M(g), Chandaria B(g),Chandaria A(g); 8.08 Mwaura A(g), Guda E(g), Ngacha G(g), Macharia J; 8.16 Patel Saahil, Sachin S, Patel Brij, Raniga R; 8.24 Chandaria, Aruna S, Choi Y, Wroe M; 8.32 Kinuthia J, Mavani A, Patel K P, Nanvit P; 8.40 Ghai S, Mohindra V, Desai Dr Ashok , Mediratta D.Tenth tee 8.00 Rajesh S, Rimal S, Priyan S, Dodhia V; 8.08 Mann R, Shariff M, Samji M, Kobayashi S; 8.16 Mulji M, Shah Sahen, Mulji N, Mann H S; 8.24 Jobanputra J (g), Jobanputra A (g), Manek K (g),Chandarana N (g); 8.32 Kiguru P, Ndenderu K, Mumira K, Kanja S; 8.40 Ngige P, Matharu S, Gadhia K, Shah Saayam.
First Tee PM 11.52 Githu M(g),Karinye M(g), Kamari C(g), Ndirangu A(g);12.00 Hirji K, Rahim G, Visram A, Sorathia S (g);12.08 Kariuki M, Ndichu J, Njeke J;12.16 Rakesh L (g), Chandarana K (g), Thakkar S (g), Singh H (g);12.24 Ongumbo J, Mwaniki D,Wangunyu S, Mbuthia J;12.32 Nanji M, Bank M, Asaria M, Ano;12.40 Grewal H S, Tanna K, Shah Sanjeev, Sachdeva A;12.48 Raju P, Parmar A, Nishith P, Archana P;12.56 Shah Sandesh, Waghela B V, Shah R K, Joshi N(G);01.04 Sangrajka P, Patel Yogesh, Shah Ajay, Unia D;1.12 Shah Ravi, R Bhakai , Vinay S, Ashit S; 1.20 Kamal S, Vimal S, Nishwal S, Lakhani H;1.28 Pankaj P, Popat N, Popat N, Karia R; 1.36 Jobanputra C, Samani S, Budhev Vy(g), Lakhani Y;1.44 Hirani P, Merali W, Verjee N, Shah A D;1.52 Bid D, Shah Nishit, Shah P C, Shah Kamal(pisu);2.00 Patel Dinesh D, Shah K G, Shah Jay, Harania Anish;2.08 Virdi D S, Patel Uday, Shah K R, Channa T S.Tenth Tee PM 11.52 Kamande J M(g), Muhindi A K(g), Waweru J(g), Mbithi R(g);12.00 Patel Arind, Dhanjal M, Pindolia H, Varsani P;12.08 Choda K, Choda R, Shah Shiv, , Nagda M;12.16 Chandarana A, Chandarana Ajay, Sanghani Ashok,, Bhimjiani P;12.24 Aldasani I, Bhachu P, Esmail J, Haq S;12.32 Parekh P, Haria M, Sushil S, Malde Sanjay;12.40 Nagda Y K, Shah K D, Tushar P, Lalla A;12.48 Bhatt Akif, Patel S R, Haria Raju, Bhatt Joy;12.56 Muranga D, Wairia S, Mondo N, Ndungu Sammy;01.04 Sehmi Kamal, Ghalay S, Matharu R S, Syan S;1.12 Ndirangu G, Gacheru S N,Mwangi Dave, Wachira Z;1.20 Nanji imraan , shah Nitin J, Patel Nicky, ANO;1.28 Kenauto R (g), Hindocha A, Lakhani Rajesh (g), Lakhani Bhupesh(g);1.36 Raval P, Shah Mayur, Shah Navin, Bhachu D S;1.44 Mugo Dan, Channa Jaswi, Bhatt Sagar, Waweru P;1.52 Shah P H, Parmar J, Patel Shamick, Patel Kirit;2.00 Jafer Jawad, Jaffer Imran, Nasser Abbas, Nasser H.

canada goose männer canada goose männer

Comments are closed.


 canada goose sale