SIGONA GOLF GUIDE WEEKEND DRAW, RAVI, ASHIT, VINAY, RAJESH GOLF DAY

COMPETITION: Ravi, Ashit, Vinay, Rajesh Golf day

DATE: Saturday, March 17, 2012

First Tee A. M. 8.22 Samji M, Mulji N, Syan S; 8.30 Kobayashi S, Shah Jitesh, Syan Dev , Butt Akif; 8.38 Patel Saahil, Mavani A, Shah Rajiv, Chandaria shivani; 8.46 Chandarana Ashok, Shah Aruna, Matharu T S, Shah Salina; 8.54 Kariuki M, Mondo N , Ndenderu J , Shah Umesh; 9.02 Patel Brij, Sangrajka P, Muthundo J K, Karanja D L.

Tenth Tee A M 8.22 Shariff M, Nagda M, Desouza Isabella; 8.30 Shah Rajesh , Shah Mitesh, Dodhai Raju, Sira Rimal; 8.38 Butt Tariq, Matharu K S, Gadhia K, Kanja S; 8.46 Shah Sayam, Varia Jay, Shah Bhavni , Choi Yoon; 8.54 Mugunyu G M, Kinuthia J, Kimani Bryan , Gada D.

First Tee P. M. 12.00 Patel Arvind, Shah Bimal, Grewal H S, Dhanjal M; 12.08 Channa Jasw, Ongubo J, Muranga D, Suleiman Adil; 12.16 Shah Sawan, Channa J S, Parekh K, Shah Atul;  12.24 Channa T S, Shah Tejal, Bhatt Sagar, Bamrah J S; 12.32 Mehta P, Sodi Tanveer(g), Shah Deep, Patel Sachin; 12.40 Ogwayo B, Patel Uday, Nanji I, Bhayani D; 12.48 Wachira A, Bhamra H S , Shroff amit, Shah P H; 12.56 Haria M, Nagda Y K, Shah Sushil, Shah Jay; 1.04 Shah Kamal, Shah Vinay, Shah Ravindu, Tanna Ketul; 1.12 Shah Ravi, Waghela B V, Hasmunk(g), Gohil Bharat(g); 1.20 Shah Vimal , Shah Sandesh, Shah Neil, Shah Mukesh; 1.28 Patel Nishith, Patel Hitesh, Patel Parimal, Patel J D;1.36 Njoroge B M, Lakhani Rajesh, Savla Navin, Bhatt Joy; 1.44 Lakhani H , Shah Anjly, Shah K G, Shah Navin;1.52 Kanyugi P, Patel Kirit, Esmail J, Verjee N.

Tenth Tee 12.00 Choda K, Matharu R S, Shah Nitin A, Njeke J; 12.08 Choda H, Shah Nikunj, Popat Nadeem, Mwaura George; 12.16 Channa M S, Shah Bipin, Ghalay S, Halai Deepak; 12.24 Shah R K, Parmar Atul, Patel Bachu, Virdii D S; 12.32 Sehmi Kamal, Mann H S , Aldsani I, Wairia S; 12.40 Shah Jitu, Shah Nishit R , Parmar J, Shah P C; 12.48Shah Mayur, Raval P, Akil(g), Musa(g); 12.56 Patel Raju, Acharya S, Jethwa Jayant(g), Patel Rakesh(g); 1.04 Hirani P, Waweru P, Sodha A , Mugo Dan;1.12 Shah Ashit, Patel Neel(g), Patel Shreyas(g), Shah Shitul(g); 1.20 Ndirangu John, Njoroge M N, Kaguamba P, Wachira Z; 1.28 Bhachu D S , Dhanani Palu, Shah P A, Patel Nicky; 1.36 Pandit K, Raval Guru, Dhall S, Merali W; 1.44 Shah Vijay, Popat P, Shah Jinal, Malde Sanjay; 1.52, Shah Nishwal, Patel Shamick, Shah B P , Bid Hiran. nike air max 90 damen nike air max 90 damen

Comments are closed.


 canada goose sale