SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, MIDCOM GOLF COMPETITION

COMPETITION: Midcom Golf

SPONSOR: Midcom LTD

DATE: Saturday March 10, 2012

First Tee A. M. 8.00 Shamji M, Shariff M, Madhani S, Shah Bipin; 8.08 Manna R, Mukuria D, Wroe M, Choi Y; 8.16 Kobayashi S, Njoroge B M, Parekh K, Dodhia S; 8.24 Wairia Steve, Ndenderu J, Njoroge B M, Mwangi Dave; 8.32 Gadhia K, Pali Bamrah, Khimji M; 8.40 Patel B, Gada D, Shah P C, ANO; 8.48 Mohindra V, Mediratta D, Ghai S, Dr A Desai(g).

TENTH TEE A.M 8.00 Wachira A(g), Ngaga P(g), Kinyanjui P, Muthua M(g); 8.08 Ndenderu K, Kanja S, Kinuthia J, Ndirangu j; 8.16 Lakhani B, Thakker S(g), Sound H(g), Lakhani R; 8.24 Kantaria Amar, Chandarana D, Kantaria B, Modi A; 8.32 Matharu K S, Matharu T S, Matharu S S; 8.40 Khan Kais, Mulji N, Ngigi P. First Tee PM 11.44 Patel Nishit(g), Chandarana K(g), Raikundaria D, Devani M; 11.52 Chandarana N(g), Jobanputra A, Jobanputra J, Pavit Acharya; 12.00 Hirji K, Rahim G, Dhanjal M, Chawla V; 12.08 Rajani V(g), Bhudev V(g), Samani s(g), Jobanputra C; 12.16 Chayya S(g), Popat M, Patrick, Karia P; 12.24 Channa Jasw, Channa J S, ANO, ANO; 12.32 Khimji Mohsin, Kanani M, Merali Jimmy, Merali S; 12.40 Lakhani Y, Shah K G, Rao Rakesh, Mediratta K; 12.48 Tanna Ketul, Shah Rajiv, Shah Rajesh, Grewal H S; 12.56 Shah R K, Mehta P, Patel Nicky, Nanji I; 01.04 Verjee N, Patel Tushar, Lalla Anil, Shah A D; 01.12 Savani Baiju, Shah Sandesh, Shah Bimal, Sodha Amit; 01.20 Patel Hitesh, Patel Ashwin(g), Patel Hemant, Merali W; 01.28 Shah Deep, Shah Nitin J, shah Anjly; 01.36 Chandarana Ashok, Savani p, Shah Navin, Patel Bachu; 01.44 Dhanani P, Njeke J, Shah P A, Mugo Dan; 01.52 Shah D K, Shah Sarit, Shah B K, Shah P K; 02.00 Virdii D S, Bhachu Gavi, Patel Uday, Channa T S.

Tenth Tee P.M. 11.52 Bhamra R(g), Dhall K(g), Sodi T(g), Rajani U(g); 12.00 Patel Arvind, Varsani p, Ndichu J, Kariuki M; 12.08 Haria Minesh, Shah Tejal , Shah Sawan, Channa M S; 12.16 Mugunyu G M, Wachira A, Ogwayo B; 12.24 Patel Yogesh , Shah Anil, Patel Vinesh, Aldasani I; 12.32 Shah Neil, Abbas Naser, Khimji Maysam, ANO; 12.40 Ravi Shah, Shah Vinay, Bhakai R, Shah Ashit; 12.48 Patel Nishith, Patel Parimal, Patel JD, Patel Archana; 12.56 Nagda Y K, Shah K D, Shah Sushil, Bhatt J V; 01.04 Shah Mayur, Bhachu D S, Waghela B V, Raval P; 01.12 Ghallay S S, Matharu R S, Syan S, Sehmi K; 01.20 Sahni T, Bhayani D, Shah Mukesh, Shah Vimal; 01.28 Ongumbo j, Bhamra J S, Mbuthia E, Mbuthia J; 01.36 Dhall Dr S, Raval G, Peter Waweru, Kibuku P; 01.44 Mann H S, Bhatt Sagar, Patel Ajay, Acharya Parag; 01.52 Acharya Dr s, Parmar Atul, Patel raju, Bansal M; 02.00 Savla Navin, savla Rishi, shah Preet, Jolly Esmail. air max blancas air max blancas

Comments are closed.


 canada goose sale