SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, MARA WINES GOLF DAY

COMPETITION: Mara Wines Golf Day

Sponsored by: Mara Wines ltd

FIRST TEE A. M. 8.30 Sira Rimal, Savani G, Raikundaria A, Suleiman A(g); 8.38 samji M, Raman M, Sanger S, Njau J; 8.46 Shariff M, Parekh K, Bank M, Mondo N; 8.52 Patel Nishith, Khan K , Choi y, Shah Bhavni; 9.00 Sahni T, Desai Dr A(g), Mohindra V, Mediratta D.

TENTH TEE A.M. 8.30 Kangethe P, Ogwayo B, Abbas I , Grewal H S; 8.38 Shah Nitin J, Shah Bipin, Sanger A; 8.46 Gachagua F, Mulji N, shah Salina, Patel Archana; 8.52 Bhalla M(g), Shah Vishal, Kinuthia J, Kanja s; 9.00 Gada D, Ndenderu j, Patel Brij

First Tee P. M.11.52 Hirji K, Chawla V, Ndichu J, Kamau Ian; 12.00 Shah Nitin A, Patel Yogesh, Patel Arvind, Mbuthia J; 12.08 Channa J S, Mugunyu G M, Wachira Z, Maysam K; 12.16 Channa T S, Kariuki M, Hindocha A Syan S; 12.24 Okumbo J, Matharu R S, Thanawalla T, Channa Jas; 12.32 Shah Ashit, Kanani M, shah Nishwal , Shah K D; 12.40 Ghallay s s, Savla Navin , Patel Uday, Ndirangu J; 12.48 Patel Bhachu, Muthundo J, Sehmi Kamal, Njoroge B M;12.56 Shah Deep, Mehta Parit, Patel Nicky, Shah R K; 1.04 Savani B, Patel Dr R C(g), Bij Avhit, Sahi Rahul; 01.12 Shah Kamal, Shah Bimal , Sodha Amit, Kanyugi P; 01.20 Patel Hitesh , Sanghani A , shah Vimal, Waghela B V;01.28 Bhayani D , Waweru Peter , Shah K G, Mugo Dan; 01.36 Shah P H, Raval P, Shah A D , Acharya Sandeep; 01.44 Shah Manish, Shah Kavit, Rutamu Innocent(g), Mahajan H(g); 01.52 Bhachu D S, Dhanani P, Mann H S, Hasanali A; 02.00 Acharya Sanjay, Jaffer J, Bhakai R, Shah Sawan.

Tenth Tee P.M. 11.52 Wangunyu s, Shah Nikunj , Shah Amit; 12.00 Mohindra A(g), Shah Rajiv, shah Neil, Jani Y(g); 12.08 Rahim G, Mbuthia E, Dhanjal M, Kimotho R; 12.16 Gandhi R(g), Khanna S, Patel Saril(g), Choda H; 12.24 Gacheru S N , Choda K, Channa M S, Lakhani Y; 12.32 Haria M, Lakhani H, Khimji M, Shah Kirit; 12.40 Shah Vinay , Shah Pradip A, Shah sandesh, shah Navin; 12.48 Rao Rakesh, Verjee N, Wairia S , Wachira A; 12.56 Shah Anjly, Lalla Anil, Tanna K, Shah Ravi; 1.04 Bhamra J S , Savani Pakoo, Thakra B, Chandarana Ashok; 01.12 Bij Dev(g), Alhuwalia Jagi, Kenth M, Vohora J S (g); 01.20 Parmar A, Bansal M S(g), Shah Mayur, Patel Raju; 01.28 Sangrajka P, Shah Vikesh(g), Shah Rumit(g), Shah Ajay; 01.36 Shah Jay, Chandaria P, Patel Shamil(g), Shah Neel J; 01.44 Bhatt Sagar , Parmar J, Patel Ajay, Acharya P; 01.52 Parmar N(g), Madhani S(g), Patel Shivani, shah Rajesh; 02.00 Nasser A, bid D, Moledina K , Nanji M. oficialairmax oficialairmax

Comments are closed.


 canada goose sale