SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, SAFARICOM GOLF CHALLENGE

COMPETITION: Safaricom Challenge

SPONSOR: Safaricom

First tee am 8.00 Henry Kinyua(g), Sira Rimal , Shah Bipin, Njau Jane; 8.08 Malde A, Shariff M, Matharu S, Malde A, Hindocha Anila; 8.16 Sanger S, Bank M, Shah Salina, Choi Y; 8.24 Patel K P, Shah K D, Mugunyu K, Mbuthia E; 8.32 Patel Yogesh, Chandaria Shivani, Dhodhia S, Parekh K; 8.40 Dr F. Maingi(g), Mwangi Muura(g), Dennis Kabutha(g), Joseph Wanjohi(g); 8.48 Eric Mujera, Kiguru P, Ndenderu J, Patel Brij; 8.56 M Nyagah(g), S. M Otieno(g), R Gichuki(g), A Gichuki(g); 9.04 Windsor courtesy.

Tenth Tee AM 8.00 Tony x4; 8.08 D’Souza D, Ogwayo B, Raman R, Kangethe P; 8.16 Patel J D, Sanger A, Patel Rachna , Matharu K S; 8.24 Kinuthia J, Jaffer J, Mbuthia J, Matharu Panvear; 8.32 K Ndenderu, Shah Hemi, Mwangi M, Wroe M; 8.40 Wanzalla S (g), Muigai M,(g), Kosing David P,(g), Charles K(g); 8.48 Kanjumba M, Gada D, Mohindra V; 8.56 Khan K, Mediratta Dipak, Kanja S; 9.04 Windsor courtesy.

First Tee P.M. 11.52 Windsor courtesy x4; 12.00 Robin Njogu, (g), Kipchilat Kimaru (g), JB Mwangi (g), Tony Timase(g); 12.08 Dharna, Choda K, Galib R, Chawla Vicky; 12.16 Kibuku P, Kariuki M, Choda Honey, Shah Jaini; 12.24 Mwangi Dave, Bhimjiani P, Shah Sawan, Mwaniki D; 12.32 Shah Nikunj, Syan s , Hindocha A, Halai Dipak; 12.40 Dick Miraya (g), Mike Lukas (g), Anthony N(g), Nicholas N(g); 12.48 Bhakai Rasesh, Khimji m , Shah Nitin J, Mugo Dan; 12.56 Patel Bhachu , Grewal H S, Ndirangu J , Wachira Z; 1.04 Parmar atul , Shah A D, Patel Nicky , Sodha A; 1.12 Patel Haren , Ndungu Sammy , Shah Vimal , Njoroge B M; 1.20 Patel Hitesh , Shah Kamal , Mukuria David, Kimemia E; 1.28 Lakhani H, Shah Mukesh , Waghela B V , Njeke James; 1.36 Lakhani Y, Shah P A, Shah K G, Shah Anjly; 1.44 savani Gopal , Patel Uday, Kimemia M , Bhayani D; 1.52 Acharya Sanjay, Shah Anand , Patel Raju , Wachira A; 2.00 Geoffrey W (g), P Kyengo, (g), Dr f Wahome, (g) , Gilbert Mutulu(g).

Tenth tee P M 11.52 Wandia Maina (g), F.W. Maina (g), J Kariuki (g), J Nzibo(g); 12.00 Choda R, Dhanjal M, Hirji K, Wangunyu S; 12.08 Channa Jasw, Kimotho R M, Mugunyu G M , Shah Nitin A; 12.16 Evans Nyagah (g), H Mwangi (g) , C Gichobi(g), H. Kimani(g); 12.24 Shah Bimal , Shah Sahen, Channa T S, Patel Deepak; 12.32 Shah Ashit, Tanna K, Ongubo J, Thanawala T; 12.40 Haria Minesh, Sehmi Kamal , Shah P C, Sanghani A; 12.48 Kanani M, Patel Tushar , Haria R, Chandarana Ashok; 12.56 Savani Baiju , Ghallay S S, Lalla Anil , Shah Navin; 1.04 Mehta Parit , Kaguamba P, Njoroge M N , Mwaura G; 1.12 Shah Mayur, Verjee N, Gacheru S N, Shah Tejal; 1.20 Bhatt sagar , Dhanani Palu , Virdii D S , Mukuria O; 1.28 Kanyugi P, Acharya Dr S, Raval Prashant , Sehmi H; 1.36 Bhachu D S , Patel Ajay, Ng’ang’a G G,Bhatt J V; 1.44Acharya Parag, Patel Pankaj , Patel Kirit , Patel Dinesh; 1.52 Hasanalli A, Patel Shamik , Abbas N, Shah Ravi; 2.00 Jay shah , Nishit r shah, Pratik Sangrajka , Karia R. abalorios de pandora abalorios de pandora

Comments are closed.


 canada goose sale