SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, DEDAN KIMATHI MEMORIAL GOLF DAY

COMPEITION: Dedan Kimathi Memorial Golf Competition

DATE: Saturday, February 18, 2012

SPONSOR: KWAL

FIRST TEE A. M. 8.22 D’Souza D, Ogwayo B, Kangethe P, Shah Atul; 8.30 Sanger A, Khan K ,Shah Salina , Shah Smit; 8.38 Gadhia K , Patel B R, Sanger S, Shah Bhavni; 8.46 Patel Brij, Merali S , Rajiv shah, Kamau I(g); 8.52 KWAL X4. 9.00 Limuru courtesy9.

TENTH TEE A.M. 8.22 Shariff M, Mwangi Dave, Grewal H S; 8.30 Shamji M, Parikh K, Shah Sahen, Shah Ravi (G); 8.38 Kinuthia J, Shah Sayyam, Kanja S, Shah Sachin; 8.46 Shah Neil, Mulji N, Gada D, Bank M; 8.52 Limuru courtesy.

First Tee P. M.12.00 Channa Jas , Mbogua K, Choda K, Gacheru S N; 12.08 Dhanjal M, Galib R, Channa Sandeep, Muhoro A(g); 12.16 Patel Haren, Popat Nagib, Shah P C, Kariuki Alfred; 12.24 Mugunyu G M, Shah Navin, Patel Pankaj, Savani G; 12.32 Wakaba G(g), Maina K(g), Lakhani R, Shah Atul; 12.40 Sehmi H, Waghela B V, Haria M, Kimotho R M; 12.48 Shah Bimal, Patel Tushar, Shah Pradip, Bhatt J V; 12.56 Njoroge B M, Tanna K, Ng’ang’a G G, Dhanani P; 01.04 Shah R K, Mehta P, Patel Nicky, A Chandarana; 01.12 Kamal Shah, Verjee N, Ndirangu J, Shah Vinay; 01.20 Hunters Choice x4; 01.28 Savani B, Shah Ravi, Shah Vimal, Shah A D; 01.36 Lakhani R , Shah Mayur, Shah Ashit, Raval P; 01.44 Bhakai Rashesh, Bhatt Sagar, Shah Mukesh, Patel Dinesh; 01.52 Simba Kings x4. 2.00 Mukuria O, Bhamra J S, Bhachu D S, Wachira K.

Tenth Tee P.M. 12.00 King fisher x4; 12.08 Mondo N, Karanja D L, Ndenderu J, Kihungi M(g); 12.16 Hindocha A, Channa T S, Njui K, Channa M S; 12.24 Matharu R S, Hirji K, Bhatt Akif, Syan S; 12.32 Gachagua F, Shah P H, Ndungu S, Shah Nikunj; 12.40 Rai K J, Kariuki M, Kibuku P, Shah Sushil; 12.48 Wachiuri Joe, Ngarua N(g), Waita P(g), Migwi E(g);12.56 Mukuria D, Patel Nishith, Kiguru P, Patel Bhachu; 01.04 Njeke J, Parmar Atul, Nagda Y K, Patel Raju; 01.12 Njeke J, Parmar Atul, Nagda Y K, Patel Raju; 01.20 Kaguamba P, Njoroge M N, Kinyua E, ANO; 01.28 Nduati Mark(g), Waweru Peter, Kimani M(g), Wairia s; 01.36 Ndichu J, Nitin Shah, Pali, Kiondo; 01.44 Patel Shamik, Lakhani Y, Patel Kirit R, Ongumbo J; 01.52 Kibau vodka x4; 2.00 High Rise x4. air max 97 air max 97

Comments are closed.


 canada goose sale