SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, SIGONA LADIES OPEN AND MINI MASTERS EVENT

COMPETITION: Sigona Ladies Open

DATE: Saturday, February 4, 2012

SPONSOR: Basco Paints.

First Tee AM 7.30 Hemi Shah, Mbuchucha A;7.37 M Nzioka, N Mugo;7.44 I Kobayashi, J Karuku, E Mpenda;7.51 J Maukonen, A Thompson, K Choi; 7.58 M Monari, L Awiti, A Mululu; 8.05 N Wafula, K Meilwaine, E Noah; 8.12 A Marie, A Njau, Z Miwa; 8.19 A Recizac, H Gatiramu , Njau j; 8.26 Jaini S, W Danner , MKapila; 8.33 S Hoare, G W Kim, M Vincent; 8.40 Z Wachira, Bhavi S, K Echaria; 8.47 J Waweru, S Otolo, Anjly S; 8.54 S Howarth, J Vohora, D Mbalanya; 9.01 A Sanger, S Mauladad, F W Maina; 9.08 A Chubi, M Natecho, J Njoroge; 9.15 R Obara, E Karuga, L Maina; 9.22 J Kaime, J Wafula, L Gitau; 9.29 S Ainley, M Karano, F Koki; 9.36 S Githere, S Hwang, J Gikunda.

Tenth Tee AM7.30 M Thande, K J Lee, G Gichuki;7.37J Kang, I Dsouza, E Gardener;7.44 P Kimbo, R Njogu, A Patel;7.51 I Maina, M Kibuga, W Mululu; 7.58 A Nyakio, J Hinga, R, Mandaliya; 8.05 Salina S, Dr. M Muhanda, W Dikkers; 8.12 A Hindocha, W Muthumu, L Thanga; 8.19 Naina S, N Kariuki, R Jagdev; 8.26 Kala S, T Gedlu, Yoon C; 8.33 Aruna Shah C, M Fujita, J Wokabi; 8.40 Nutan S, S Bhanji, M Asaka; 8.47 Sheela S, Shobna P, N Nderitu; 8.54 Lee Choi, M Burton, R Olonde; 9.01 C Njoroge, S Njuguna, M J Chu; 9.08 C Mbithi, M C Nyambura, S Matharu; 9.15 L Were, N Muhia, M Sharma; 9.22 R Kibuku, R Patel, C Ngurani; 9.29 S Mbogo(SG) W Kinyanjui(SG), S W Kariuki(SG); 9.36 B Mutakha(SG), T Timase(SG), K Muhanji(SG) , R Shah(SG).

Mini Masters First Tee Pm 12.24 Dsouza David, Butt Akif, Kibuku Peter, Thakrar B; 12.32 Dharna Y, Patel Arvind, Rahim G, Hirji K; 12.40 Rai K J, Popat M, P Yogesh Lakhani B; 12.48 Patel Pankaj, Khalia Rajesh, Popat Hanif, Popat H; 12.56 Tanna K, Shah Bimal, Grewal H , Sachdeva A; 1.04 Bhayani D, Dhanani P, Shah Navin, Waghela B V; 1.12 Shah Kamal, Mehta parit, Shah preet, Shah Neil; 1.20 Shah A D, Patel Tushar, Lalla Anil, Chandarana A; 1.28 Shah Mayur, Shah Vimal, Shah P A, Shah Mukesh; 1.36 Hirani P, Merali W, Haq S, Shah Milan; 1.44 Patel Nicky, Savani G, Sangrajka Ajay, Sangrajka Pratik; 152 Dave Dr V N, Raval Guru, Ano, Ano; 2.00 Lakhani H,Yogesh L ,Hindocha A,S Nishwal.

Tenth Tee Pm 12.16 Ongubo J, Bhamra J S, Kariuki M, Ano; 12.24 Sira Rimal , C Mandeep , Channa Jaswinder, Shah Atul; 12.32 Pindolia H, Dhanjal M, Halai D, Patel Dipak; 12.40 Shah Nikunj, Savla Rishi, Shah Preet, Kinuthia J; 12.48 S Sandesh , Shah P C, Verjee N, Shah Anand; 12.56 Shah R K, Nagda Y K, Shah Rajesh, S Sushil; 1.04 Sodha A, S Deep, Sahni T, Sahni M; 1.12 Kanyugi P, Njeke J, Gachagua F, Ano; 1.20 S Ravi, Haria M, Bhakai R, S Sawan; 1.28 Bhatt S, Mann H S, Channa M S, Channa J S; 1.36 Sehmi K, Bhachu D S, Ghalay S, Bhachu P; 1.44 Njoroge B M, Gacheru S N, Ndirangu J, Ano; 152 Virdii D S, Bhachu G, P Uday, Channa T S. nike air max damen nike air max damen

Comments are closed.


 canada goose sale