SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, TUSKER MALT GOLF SERIES

COMPETITION: TUSKER MALT GOLF SERIES

DATE: JANUARY 28TH, 2012

SPONSOR: TUSKER MALT

First Tee Am 8.00 Samji M/ Shariff M, Malde R/ Malde S; 8.08 Kombe P(g)/ Indimuli T(g), Makala F(g)/ Ogolla S(g); 8.16 Kimemia / Mwangi K, Sanger A/ Shah Salina; 8.24 Panesar G S/ Matharu S, Kobayashi S/ Shah Sachin; 8.32 Jaffer J/ Nasser A, Channa Jasw/ Channa M S; 8.40 Ndenderu J/ Kariuki M, Lohay T(g)/ Kamau B(g); 8.48 Kinuthia J/ Patel J D, Ogumbo J/ Bamrah J S; 8.56 Nganga Peter(g)/ Mburu J(g), Wachira A(g)/ Kinyanjui P(g)

Tenth tee Am 8.00 Andrew S(g)/ Goltham S(g), Kyalo V(g)/ Oman C(g); 8.08 Dsouza D/ Raman Mani, Kangethe P/ Njau J; 8.16 Dodhia S/ Parekh P, Savla Rishi/ Shah Preet; 8.24 Shah Rajesh/ Sira Rimal, Shah Kirit/ Shah Umesh; 8.32 Karingu P(g)/ Kiarie R(g), Rachael K/ Swalleh M(g); 8.40 Kanja S/ Mwaniki D, Patel Rishil/ Patel Saahil; 8.48 Mumira E/ Kinyanjui N, Shah P C/ Dave V N.

First Tee Pm 12.00 Mukuria D/ Mondo N, Dharna Y/ Patel Arvind; 12.08 Hirji K/ Rahim G, Shah Bimal / Ndichu J; 12.16 Okello D G(g)/ Owino Dan(g), Okwiri Bill(g)/ Adul Elijah(g); 12.24 Tanna Ketul/ Shah Nitin J, Mugunyu G M/ Ogwayo B; 12.32 Chandarana A/ Patel K P, Kimemia E/ Kagwathi H; 12.40 Shah Deep/ Sahni Tony, Patel S V/ Patel Ajay;12.48 Mann H S/ Bhatt S K, Virdii D S/ Patel Uday; 12.56 Shah A D/ Patel Tushar, Kiguru P/ Warui P; 1.04 Shah Kamal/ Mehta Parit, ANO/ Waweru P; 1.12 Njoroge M N/ Kibuku Naftali , Waghela B V/ Gada D; 1.20 Hirani P/ Merali W, Kanyugi P/ Njeke J; 1.28 Shah Mukesh/ Shah Vimal, Bid Hiran/ Shah B P; 1.36 Patel Shirish/ Patel Hitesh, Shah K D/ Haria Raju; 1.44 Shah P A/ Bhachu D S, Njoroge B M/ Ng’ang’a G G; 1.52 Patel Shamick/ Patel Kirit, Khan I/ Dhanani J; 2.00 Shah P K/ Shah Sarit, Shah Tejal/ Varia Jay.

Tenth Tee Pm 12.00 Ghalay S S/ Dhanjal M, Halai D/ Pindolia H; 12.08 Syan Sunny/ Matharu B, Shah Anjly/ Wachira Z; 12.16 Choda H/ Choda K, Bhimjiani P/ Patel Deepak;12.24 Kimotho R/ Gacheru S N, Patel Shamil/ Shah Vikesh; 12.32 Shah Jaini/ Shah Nitin, Shah Vinay/ Bhakai R;12.40 Gichimu J/ Maina J(g), Wandere M(g)/ Mwindi P(g); 12.48 Shah Neel J/ Patel Archana, Shah Rajiv/ Shah Ravi; 12.56 Sehmi Haki/ Sehmi K, Patel Nicky/ Shah Navin; 1.04 Njogu C(g) / Muhindi A(g), Orgut B(g)/ Ochora R(g); 1.12 Nagda Y K/ Shah R K, Channa T S/ Bhachu Gavi; 1.20 Ndungu Sammy/ Wachira A, Savani B/ Shah Neel; 1.28 Mukuria O/ Njui K, Shah Mayur/ Raval P; 1.36 Sodha A/ Patel Sachin, Bid Dipak/ Shah Jatin; 1.44 Savani G/ Radia A, Haq S/ Shah Milan; 1.52 Khan Rashid/ Shah Nikunj, Acharya S/ Patel Raju; 2.00 Mbuthia J/ Mbuthia E, Grewal H S/ Sachdeva A. canada goose outlet canada goose outlet

Comments are closed.


 canada goose sale