VET LAB GOLF CLUB WEEKEND DRAW

Vet Lab:

Date: Saturday, October 15, 2022

Competition: Grand Vet Lab Diwali Golf

1st Tee 6:30 S. Woo, F. Mwaniki, I. Nyakwara, H. Manyara; 6:40 V. Sharma, J. Mureu, E. Wakarima, E. Njunu; 6:50 B. Mabango, L. Musembi, J. Ojowa, D. Omondi; 7:00  A. Shankla, N. Hirani, R. Rupra, D. Dossaji; 7:10 P. Gow, A. Unia, Mohan Shah, G.Waiganjo; 7:20 D. Kavia, P. Njuguna, C. Mwangi, Krish Shah; 7:30 N. Nagda, Bhupesh Lakhani, K. Ondieki, F. Mugo; 7:40 J. Kirui, B. Jones, J. Ghaghda, H. Khamji; 7:50 E. Maritim, A. Ladak, Jayshwin Shah, J. Macharia; 8:00 A. Khamar, D.Thakkar, R. Vadgama, Birju Shah; 8:10 Sponsor ×4; 8:20 Evans David, F. Frimpong, K. Oba, J. Osoro; 8:30 K. Shah, M. Bector, R. B. Shah, M. N. Kanyi; 11:30 Rohit Shah, M. Kombo, K. Gretton, G.M. Warui; 11:40 W. Nadida, E. Munene, R. Ndei, X. N. Iraki; 11:50 J. Wokabi, James Kimani, Joseph Kimani, Manav Shah; 12:00 Adam Nyaga, Sponsor ×3; 12:10 T. Thanawalla, D. Mukabi, S. Siyani, J. Vadgama; 12:20 A. Patel, P. Nderitu, N. Nyoike, J. Wafula; 12:30 B. Akun ×4; 12:40 I. Kinyanjui×4;12:50 Chirag Shah, K. Shah, Nakul Shah, Pawaan Shah; 1:00 K. Balsod, R. Savla, Kush Shah, Chirag Patel; 1:10 Keval Shah, Nikhil Savla, Vidyesh Shah, Deep Shah; 1:20 Eric Mugo, E. Mbole, Tom Chirchir, P. Githua; 1:30 H. Patel, S. Patel, J. Leon, N. Patel. 10th Tee 6:30 S. Atsiaya, E. Kimani, D. Kimani; 7:00 L. Ongori, R. Muruguru, Ano; 7:10 W. Okello, P. Gichuru, R. Mwarania, M. Makundi; 7:20 M. Chavda, S. Gandhi, P. Kavia, N. Shah; 7:30 Raj Shah, J. Chavda, M. Haria, K. Patani; 7:40 J. Manji, A. Manji, Amith Shah, A. Manji; 7:50 H. Kamuti, A. Thuku, G. Gachai, F. Musila; 8:00 S. Thakkar, C. Jobanputra, U. Raikundalia, K. Samani; 8:10 G. M. Njoroge, J. Kioko, Orel Lucas; 8:20 Sponsor ×4; 8:30 M. Oyugi, F. Ogutu, W. Mathu, M. Kiunjuri; 11:30 P. Kiige, J. Kabochi, J. Njuguna, W. Wanjuki; 11:40 Gitau Kanyua, G. Kabuuri, Michael Chege; 11:50 V. Dave, Chirag Dodhia, Kirtan Patel, Mishaal Shah; 12:00 Simba Corp ×4; 12:10 O. F. Kibuna, A. Raythatha, D. Nyakang’o, K.Bosire; 12:20 A. Kariuki, D. Karuga, R. Odero, S. D’souza; 12:30 Niral Shah, H. D’souza, S. Olekantai, M.S. Riyat; 12:40 A. Mussaji, A. Sura, H. S. Bhangra, G.Sehmi; 12:50 Bharat Lakhani, Rakesh Lakhani, Hiren Joshi, V. Budhdev; 1:00 V. Gudka, Mukesh Shah, Dilip Shah, D. Gudka; 1:10 M. Dhanani, Savan Shah, Karan Sanghani; 1:20 R. Wafula, V. Shah, J. Kihara, K. Chege; 1:30 Rajesh Patel, Mahesh Gudka, H. Patel.

Comments are closed.


 canada goose sale